İmmünsüpresif İlaç Analiz Kiti

İmmünsüpresif İlaç Analiz Kiti

İmmünsüpresifler, nakil organları gibi vücuda yabancı unsurların reddedilme riskini en aza indirgemek için bağışıklık sisteminin direncini bastıran ve bunun yanında otoimmün bozuklukların tedavisinde de kullanılan ilaç sınıfıdır. Kandaki immünsüpresif ilaç miktarının belirlenmesi, yanlış dozaja bağlı advers ilaç reaksiyonlarının ve ret olaylarının önlenmesinde kritik olan terapötik ilaç izleme (TDM) yaklaşımının kilit bir uygulamasıdır. İmmünsüpresif ilaç tedavisi, düşük seviye uygulamada organ reddi, yüksek seviye uygulamada ise toksik etki ile çizilen dar bir terapötik pencerede sınırlandırılmıştır. Günümüzde immünsüpresif ilaçların belirlenmesine yönelik, flüoresans polarizasyon immünoassay (FPIA), mikropartikül enzim immünoassay (MEIA) vb. gibi immünoassay temelli yöntemler ve LC-MS/MS gibi kütle dedeksiyonu esaslı çeşitli analitik yöntemler geliştirilmiştir. Yeterli özgüllük ile oldukça düşük miktarlandırma limitlerine ulaşılabilmesi ve yüksek seçiciliği nedeniyle, LC-MS/MS immünsüpresif  ilaçların analizi için tercih edilen bir tekniktir.

Jasem İmmünsüpresif ilaç metodu, tam kan numunesindeki Takrolimus, Sirolimus, Everolimus ve Siklosporin A’nın miktarlandırmasını, oldukça kolay numune hazırlığını takiben LC-MS/MS analiziyle sağlar

 • Özellikler

  • Hızlı, basit ve maliyet tasarrufu sağlayan numune hazırlama (protein çöktürme)

  • İmmunoassayelere kıyasla yüksek hassasiyet ve seçicilik sağlar

  • Yüksek numune çıkışı.

 • Parametreler

  • Takrolimus
  • Sirolimus
  • Everolimus
  • Siklosporin A
 • Matris

  • Tüm kan

 • Doğrulama Sonuçları

  Compound

  LOQ (µg/L)

  Recoveries (%)

  Repeatability (%)

  Tacrolimus

  1.45

  102

  1.12

  Sirolimus

  2.02

  90

  3.71

  Everolimus

  1.77

  108

  1.89

  Cyclosporine A

  31.11

  100

  7.02

 • LC-MS/MS Kromatogramı Çıktısı

Kan İçin Örnek Hazırlama


 • Aşama 1

  EDTA tüpteki tam kan örneğinden 500 μL’yi bir santrifüj tüpüne aktarın

 • Aşama 2

  Numune üzerine 25 μL internal standart karışımı ekleyin ve 5 saniye boyunca vorteksleyin

 • Aşama 3

  975 μL Reaktif-1’i numune üzerine ilave edin ve 15 saniye boyunca vorteksleyin

 • Aşama 4

  4000 rpm’de 5 dakika boyunca santrifüjleyin

 • Aşama 5

  Süpernatantı HPLC vialine aktarın ve sisteme enjekte edin