Kantitatif İdrar Organik Asit Analizi

Kantitatif İdrar Organik Asit Analizi

İnsan idrarı, organik asitler gibi çeşitli küçük polar metabolitleri barındıran karmaşık bir biyolojik sıvıdır. Organik asidüriler ilgili enzim bozukluklarından kaynaklı, organik asiterin yüksek oranlardan birikimiyle ortaya çıkan kalıtısal metabolik hastalıklardır. Bu nedenle, idrar organik asitlerin nitel ve nicel analizleri, kalıtsal metabolik bozukluklar hakkında bilgi verebilecek metabolit profilin yorumlanmasında belirgin tanı araçlarıdır. Uçucu ve termal olarak kararlı bileşiklerin analizine imkan sunan GC-MS tekniği, geleneksel olarak tercih edilmekte olup zaman alıcı türevlendirme işlemini zorunlu kılmaktadır.

Bu noktada, Jasem-İdrar Organik Asitler metodu, LC-MS/MS tekniğini kullanarak yukarıda belirtilen dezavantajların üstesinden gelmektedir. Bu yöntem ile, türevlendirme olmaksızın sadece seyreltme işlemiyle numune hazırlanarak 54 organik asidin miktarı saptanabilmektedir. Jasem, idrarda organik asitlerin miktarlandırılmasını LC-MS/MS ile kritik izomerler için başarılı kromatografik ayrımı sağlayan iki panel halinde sağlamaktadır.

 • Özellikler

  • Türevlendirilmeden 54 organik asidin analizi.
  • Hızlı ve kolay örnek hazırlama; Sadece seyreltme!
  • Her panel için 12 dakikalık analiz (Toplam analiz süresi 24 dakika – Panel 1 ve 2)
  • İzomerlerin başarılı bir şekilde kromatografik ayrımı
 • MATRİS

  • İdrar

İdrar İçin Numune Hazırlama


 • Aşama 1

  Reaktif-1 kullanılarak idrar numunesini 10 kat seyreltin

 • Aşama 2

  100 µL seyreltilmiş idrar örneğini bir HPLC vialine aktarın

 • Aşama 3

  Viale 50 µL internal standart karışımı ve 850 µL Reaktif-1 ekleyin ve LC-MS/MS sistemine enjekte edin.

 • Lıst of Organıc Acıds Analysed ın Panel-1 and Panel-2

  PANEL-1  PANEL-2
  2-Methylcitrate 2-OH-Glutaric acid
  2-OH-Phenylacetic acid 2-OH-3-Methylpentanoic  acid
  2-OH-Butyric acid 2-OH-Isocaproic acid
  2-Oxoadipic acid 2-OH-Isovaleric acid
  3-Methylglutaconic acid 3-OH-Glutaric acid
  3-OH-2-Methylbutanoic acid 3-OH-Propanoic acid
  3-OH-3-Methylglutaric acid 3-Methylcrotonyl glycine
  3-OH-Butyric acid 3-Methylglutaric acid
  3-OH-Isobutyrate 3-Methyl-2-oxovaleric  acid
  3-Phenyllactic acid 3-OH-Isovaleric acid
  4-OH-Phenylacetic acid 3-OH-Pentanoic acid
  Fumaric acid 4-Methyl-2-oxovaleric  acid
  Glycolic acid 4-OH-Phenylpyruvic acid
  Hexanoylglycine Adipic acid
  Homogentisic acid 2-ketoglutaric acid
  Malic acid Citric acid
  Malonic acid Ethylmalonic acid
  N-(3-Phenylpropionyl) glycine Glutaconic acid
  N-Acetylaspartic acid Glutaric acid
  N-Acetyltyrosine Lactic acid
  N-Isovalerylglycine Methylmalonic acid
  Oxoproline Orotic acid
  4-OH-Phenyllactic acid Phenylpyruvic acid
  Propionylglycine Pyruvic acid
  Sebacic acid Succinic acid

   

 • Extracted LC-MS/MS Chromatogram of Panel 1 and Panel 2

 • Results

  Number

  Organic Acids

  LOQ (ppm)

  (%) RSD

  1

  Glycolic acid

  0.72

  6.64

  2

  Malic acid

  0.06

  4.54

  3

  Malonic acid

  0.07

  6.91

  4

  Fumaric acid

  0.06

  9.67

  5

  N-Acetylaspartic acid

  0.10

  4.67

  6

  Oxoproline

  0.05

  3.53

  7

  2-Oxoadipic acid

  0.06

  6.50

  8

  2-Methylcitrate

  0.72

  29.64

  9

  Propionylglycine

  0.18

  3.36

  10

  3-OH-3-Methylglutaric  acid

  0.18

  1.74

  11

  2-OH Butyric acid

  0.06

  5.86

  12

  3-OH Butyric acid

  0.26

  9.17

  13

  3-OH Isobutyrate

  0.55

  0.71

  14

  Homogentisic acid

  0.04

  2.26

  15

  4-OH-Phenyllactic acid

  0.08

  10.32

  16

  N-Acetyltyrosine

  0.13

  4.53

  17

  3-Methylglutaconic  acid

  0.05

  2.92

  18

  Succinylacetone

  0.05

  5.19

  19

  N-Isovalerylglycine

  0.07

  3.26

  20

  Suberylglycine

  0.13

  2.26

  21

  2-OH-Phenylacetic  acid

  0.07

  1.80

  22

  4-OH Phenyl acetic acid

  1.40

  1.58

  23

  3-Phenyllactic acid

  0.06

  6.14

  24

  N-(3-Phenylpropionyl) glycine

  0.05

  1.97

  25

  Hexanoylglycine

  0.09

  3.07

  26

  Suberic acid

  0.08

  1.44

  27

  3-OH-2-Methylbutanoic acid

  0.09

  12.17

  28

  Sebacic acid

  0.07

  2.93

  29

  Pyruvic acid

  0.22

  12.45

  30

  2-Ketoglutaric acid

  0.61

  1.35

  31

  Citric acid

  0.39

  3.68

  32

  Orotic acid

  0.04

  2.98

  33

  Lactic acid

  3.54

  10.83

  34

  2-OH-Glutaric acid

  0.37

  0.73

  35

  3-OH-Propanoic acid

  1.49

  3.66

  36

  Methylmalonic acid

  0.34

  2.84

  37

  3-OH-Glutaric acid

  0.05

  1.17

  38

  Succinic acid

  0.10

  1.92

  39

  Ethylmalonic acid

  0.05

  2.07

  40

  Glutaconic acid

  0.20

  6.07

  41

  4-OH-Phenylpyruvic acid

  0.39

  4.88

  42

  3-OH-Isovaleric acid

  0.11

  2.64

  43

  Glutaric acid

  0.23

  1.73

  44

  3-Methyl-2-Oxovaleric  acid

  0.13

  6.15

  45

  2-OH-Isovaleric acid

  0.07

  2.46

  46

  3-OH-Pentanoic acid

  0.16

  4.06

  47

  4-Methyl-2-oxovaleric  acid

  0.15

  4.44

  48

  Tiglylglycine

  0.05

  3.17

  49

  3-Methylcrotonyl glycine

  0.10

  2.47

  50

  3-Methylglutaric acid

  0.08

  4.07

  51

  Phenylpyruvic acid

  0.10

  3.12

  52

  Adipic acid

  0.08

  4.00

  53

  2-OH-3-Methylpentanoic

  0.08

  1.46