Skip to main content
Antiepileptik İlaçlar

Antiepileptik İlaçlar LC-MS/MS Analiz Kiti

Epilepsi, beyindeki elektriksel aktivite artışının neden olduğu nöbet bozukluğu olarak tanımlanır. Antikonvülsan veya antiepileptik ilaçlar, esas olarak devam eden veya gelecekte beklenen nöbetleri kontrol etmeyi amaçlayan ve ayrıca psikiyatrik bozukluklar ve ağrı sendromları gibi epileptik olmayan durumlarda faydalı olan geniş bir ilaç yelpazesini kapsar. Birçok antiepileptik ilaç (AED) dar bir terapötik aralığa sahiptir, bu nedenle plazmadaki ilaç konsantrasyonunun nispeten mütevazı değişiklikleri kayıp yanıtına veya toksik etkilere yol açabilir. Bu nedenle, istenmeyen yan etkiler olmadan tedavileri iyileştirmek için aktif metabolitleri de dahil olmak üzere AED’leri eşzamanlı olarak belirlemek gerekir.

 • Kit Özellikleri

  21 antiepileptik ilacın konsantrasyonlarının eş zamanlı ölçümü

  Toplam analiz süresi 10.5 dk

  Birkaç pipetleme adımı ile türevlendirme yapmaksızın basit numune hazırlığı-“protein çöktür ve enjekte et”

  Her ilaç için kendi izotop etiketli iç standardı ile analiz imkanı

  Düşük hacimli hasta numunesi

  Uzun ömürlü HPLC kolonu
 • Parametreler

  Levetirasetam, Lamotrijin, Fenobarbital, Valproik Asit, Okskarbazepin ve aktif metaboliti olan 10-Hidroksikarbamazepin, Karbamazepin Epoksit, N-Desmetilmetsüksimid, Topiramat, Karbamazepin, Felbamat, Gabapentin, Lakozamid, Fengaimidonamit, Tigaimido, Fenizomit, Pregamit ve Stiripentol
 • Numune Türü

  Serum/Plazma

Numune Hazırlama


 • Aşama 1
  50 μL serum/plazma hasta örneğini/kalibratör/kontrol bir cam tüpe pipetleyin
 • Aşama 2
  30 μL iç standart solüsyon ekleyin ve 5 s vorteksleyin
 • Aşama 3
  400 μL Reaktif-1 ekleyin, 5 s vorteksleyin, ardından 4000 rpm’de 5 dk santrifüjleyin
 • Aşama 4
  Süpernatantı bir HPLC vialine aktarın ve sisteme enjekte edin
 • KROMATOGRAF

 • METOT PERFORMANS

  Analit

  LOQ (mg/L) 6460 QQQ

  LOQ (mg/L) 6470 QQQ

  LOQ (mg/L) Ultivo      QQQ

  Kesinlik % 6470         QQQ

  Tekrarlanabilirlik % CV 6470 QQQ

  Doğrusallık R2 6470 QQQ

  Karbamazepin

  0,87

  0,1 

  0,24

  106,83

  0,86

  0,999

  Karbamazepin10,11-epoksit

  0,46

  0,4

  23,11

  112,75

  0,95

  0,999

  Etosüksimit

   –

  2,07

  1,42

  105,06

  2,5

  0,999

  Felbamat

  3,88

  1,32

  1,57

  106,86 

  1,69

  0,999

  Gabapentin

  0,42

  0,09

  0,29

  104,27

  0,92

  0,999

  Lakozamid

  0,36

  0,13

  0,1

  106,91

  1,08

  0,999

  Lamotrojin

  1,09

  0,27

  0,24

  114,6

  1,92

  0,998

  Levetirasetam

  2,92

  0,49

  1,97

  105,47

  1,08

  0,999

  N-Desmetilmetsüksimit

  3,36

  1,29

  1,83

  106,17

  8,55

  0,999

  Okskarbazepin

  0,23

  4,11

  0,02

  95,49

  0,95

  0,999

  Okskarbazepin Metaboliti

  2,38

  0,14

  1,02

  107,81 

  1,9

  0,999

  Fenobarbital

  3,07

  1,95

  1,42

  97,14

  6,52

  0,998

  Fenitoin

  0,73

  0,49

  87,49

  115,33

  1,88

  0,999

  Pregabalin

  0,41

  0,06

  0,13

  112,6 

  1,11

  0,999

  Primidon

  0,95

  0,3

  0,32

  119,83

  1,2

  0,998

  Rufinamid

  2,31

  0,68

  2,15

  100,86

  1,56

  0,999

  Stiripentol

  0,64

  0,12

  0,06

  99,85

  0,88

  0,999

  Tiagabin

  0,02

  0,01

  0,01

  99,81

  2,79

  0,999

  Topiramat

  0,39

  0,17

  0,11

  97,62

  1,92

  0,993

  Valproik asit

  3,74

  1,59

  2,87

  111,59

  8,5

  0,998

  Zonisamid

  1,59

  0,47

  0,56

  100,59

  1,24

  0,999

Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.