Skip to main content
Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri, Fitanik ve Pristanik Asit

Serumda Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri, Fitanik ve Pristanik Asit GC-MS Analiz Kiti

Peroksizomlar, küre şeklinde zarla çevrili organellerdir. Peroksizomlar, çok uzun zincirli yağ asitlerinin (C22:0, C24:0, C26:0) beta oksidasyonunda ve 3-metil yağ asitlerinin (fitanik asit) alfa oksidasyonunda önemli bir rol oynar. Zellweger sendromu en iyi bilinen peroksizomal bozukluklardır. Zellweger sendromu, karaciğer, böbrek ve beyin hücrelerinde azalan veya bulunmayan peroksizomlarla karakterize nadir bir hastalıktır. Kanda artmış çok uzun zincirli yağ asitleri (VLCFA) ve eritrositlerde azalmış plazmalojen seviyeleri tanıya yardımcı olacak en önemli parametrelerdir. X-ALD tanısı, izole adrenal yetmezlik dahil, yukarıdaki klinik belirti veya semptomlarla ortaya çıkarılabilir ve genellikle plazmadaki artan VLCFA konsantrasyonlarının laboratuarda değerlendirilmesiyle elde edilir. Test tipik olarak şu parametreleri içerir: dokosanoik acid seviyesi (C22:0), tetracosanoik asit seviyesi (C24:0) ,heksakosanoik asit seviyesi (C26: 0) ve heksakosanoik asidin dokosanoik aside oranı (C26:0 / C22:0) ve tetrakosanoik asidin dokosanoik aside oranı (C24:0 /C22:0).

 • Kit Özellikleri

  Toplam analiz süresi 14 dk

  Pristanik ve fitanik dahil olmak üzere tüm analitler 3-metil tek bir metotta tek bir numune hazırlığı ile analizlenir

  Düşük hacimlerde hasta numunesi

  GC kolonunun uzun ömrü
 • Parametreler

  Pristanik asit, Fitanik asit, Dokosanik asit (C22:0), Tetrakosanoik asit (C24:0) ve Hekzakosanoik asit (C26:0)
 • Numune Türü

  Serum

Numune Hazırlama


 • Aşama 1
  200 µl serum örneğini HPLC viali içerisine alın
 • Aşama 2
  Reaktif karışımını balon joje içerisinde hazırlayın, çeker ocakta Reaktif-1 ve Reaktif-2 karışımı üzerine damla damla karıştırarak Reaktif-3 katın ve 10 s vorteksleyin
 • Aşama 3
  600 µl Reaktif karışımını numune üzerine ekleyerek 15 s vorteksleyin
 • Aşama 4
  Boş tüp içerisine vialleri yerleştirerek 90 dk 70°C’de su banyosunda bekletin
 • Aşama 5
  Oda koşullarına gelen örnekleri ependorf içerisine alarak 800 µl Reaktif-4 ekleyin, 15 s vorteksleyip 3500 rpm’de 2dk santrifüj edin
 • Aşama 6
  600 µl üst fazdan alarak azot altında uçurma yapın, daha sonra 150 µl Reaktif-4 ile çözüp vorteksleyin
 • Aşama 7
  Tüm numuneyi insert içeren HPLC vialine alarak GC-MS sistemine enjekte edin
 • KROMATOGRAF

 • METOT PERFORMANS

  Analit

  R2 7890-MSD

  LOQ nmol/ml 7890-MSD

  Geri Kazanım % 7890-MSD

  Tekrarlanabilirlik %RSD 7890-MSD

  Pristanik asit

  0,9991

  0,18

  100,615

  1,365

  Fitanik asit

  0,9999

  1,635

  93,522

  1,919

  Dokosanik asit (C22:0)

  0,9946

  3,046

  83,163

  1,087

  Tetrakosanoik asit  (C24:0)

  0,9949

  2,161

  99,706

  1,406

  Hekzakosanoik asit (C26:0)

  0,9933

  0,159

  119,49

  3,031

Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.