Skip to main content

Kuru Kan Kartı (DBS)’de Fosfatidiletanol (PEth 16:0 18:1)LC-MS/MS Analiz Kiti

Güvenilir biyobelirteçler, alkol tüketim kalıplarının araştırılmasında ve alkole bağlı hastalıkların tedavisinde büyük öneme sahiptir. Geleneksel alkol testleri, alkol tüketiminin neden olduğu toksik etkiyi belirlemek için indirekt biyobelirteçlerin (GGT, ALT, AST, CDT vb.) ölçülmesine dayanır. Ancak bu dolaylı biyobelirteçler, fizyolojik ve patolojik koşullardan da etkilendikleri için yeterince spesifik değildir. Alkol alımını saptamak için doğrudan biyobelirteçler, etanol metabolizmasının oksidatif olmayan ürünleridir. Etilglukuronid (EtG) ve etilsülfat (EtS), etanolün konjuge metabolitleridir ve biyosıvılarda dar tespit pencerelerine sahiptir. Ek olarak, saklama koşulları veya numune alınan kişinin tıbbi koşulları nedeniyle numune alma sonrası süreçten kaynaklanan sonuçlarda ciddi klinik hatalar meydana gelebilir. Fosfatidiletanol (PEth), kan bazlı doğrudan alkol biyobelirteçleri, lökositler ve ağırlıklı olarak eritrosit zarları üzerinde oluşan bir grup doğal olmayan fosfolipiti temsil eder. Araştırmalar, bu olası formların en baskınının palmitik ve oleik asitten oluşan PEth-16:0 18:1 olduğunu göstermektedir. Kan örneklerinde PEth varlığı, etanol tüketiminin tartışılmaz bir göstergesidir.

 • Kit Özellikleri

  Birkaç pipetleme adımı ile türevlendirme yapmaksızın basit numune hazırlığı, “ekstrakte et
  ve enjekte et”

  Analiz süresi 5 dk

  Kararlı izotop etiketli iç standart kullanımı

  Düşük hacimli hasta numunesi, mikro-örnekleme aparatına uygun

  Uzun ömürlü HPLC analitik kolonu
 • Parametreler

  Fosfatidiletanol (PEth 16:0 18:1)
 • Numune Türü

  Kuru Kan Kartı (DBS)

Numune Hazırlama


 • Aşama 1
  DBS örneğinden 6 mm’lik kesit bir konik eppendorf tüpüne alın
 • Aşama 2
  100 μl IS içeren Reaktif-1 (iç standart içeren-PEth 16:0 18:1 D5) ekleyin ve oda sıcaklığında 15 dk hafifçe çalkalayın
 • Aşama 3
  Süpernatant bir insert yerleştirilmiş HPLC vialine aktarın ve sisteme enjekte edin
 • KROMATOGRAF

 • METOT PERFORMANS

Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.