Skip to main content

Glutatyon LC-MS/MS Analiz Kiti

Glutatyon (γ-L-glutamil-L-sisteinilglisin), DNA sentezi, protein sentezi, hücre zarı stabilizasyonu, amino asit taşınması ve ksenobiyotik detoksifikasyon gibi çeşitli fizyolojik süreçlere katılan doğal bir tripeptittir. Glutatyon, indirgenmiş formda (GSH) ve oksitlenmiş disülfid formu (GSSG) olarak bulunur. GSH, organizmaları hastalıklara ve toksisitelere karşı koruyan kritik bir belirteçtir ve GSH/GSSG oranı genellikle hücresel redoks durumunun bir göstergesi olarak kullanılır. Bu nedenle, biyolojik numunelerdeki GSH konsantrasyonlarının ölçümleri, hastalık teşhisi potansiyeli ve GSH homeostazının anlaşılması için değerli bilgiler sağlaması nedeniyle önemlidir.

 • Kit Özellikleri

  Toplam glutatyon seviyesinin belirlenmesinde, basit bir indirgeme reaksiyonunu ve takiben protein çöktür işlemi uygulanır

  Analiz süresi 9.5 dk

  Kararlı izotop etiketli iç standart kullanımı

  Düşük hacimli hasta numunesi

  Uzun ömürlü HPLC analitik kolonu
 • Parametreler

  Toplam Glutatyon (GSH+GSSG), Redükte Glutatyon (GSH), Okside Glutatyon (GSSG),
  GSH/GSSG
 • Numune Türü

  Tam Kan

Numune Hazırlama


 • Aşama 1
  (Toplam Glutatyon)
  Cam santrifüj tüpüne 20 μL tam kan veya kalite kontrol numunesini pipetleyin, ardından 40 μL Reaktif-1 ekleyin ve 15 saniye vorteksleyin. Daha sonra 60oC’de 15 dakika su banyosunda inkübe edin
 • Aşama 2
  Tüpün oda sıcaklığına soğumasını bekleyin, 1940 μl Reaktif-2 ile seyreltin ve 3 sn boyunca vorteksleyin
 • Aşama 3
  50 μL seyreltilmiş numuneyi yeni bir tüpe aktarın. Ardından sırasıyla 25 μl iç standart ve 225 μl Reaktif-3 ekleyin, 3 sn vorteksleyin. Ardından 4000 rpm’de 3 dakika santrifüjleyin
 • Aşama 4
  Süpernatantı HPLC vialine aktarın ve enjekte edin

Numune Hazırlama


 • Aşama 1
  (Serbest Glutatyon)
  Cam santrifüj tüpüne 20 μL tam kan veya kalite kontrol numunesini pipetleyin, 1980 μl Reaktif-2 ile seyreltin ve 3 sn boyunca vorteksleyin
 • Aşama 2
  50 μL seyreltilmiş numuneyi yeni bir tüpe aktarın. Ardından sırasıyla 25 μl iç standart ve 225 μl Reaktif-3 ekleyin, 3 sn vorteksleyin. Ardından 4000 rpm’de 3 dakika santrifüjleyin
 • Aşama 3
  Süpernatantı HPLC vialine aktarın ve enjekte edin
 • KROMATOGRAF

Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.