Skip to main content

Hippürik Asit, o-,m-,p-Metilhippürik Asit, Mandelik Asit ve Fenilglioksilik Asit HPLC Analiz Kiti

Endüstriyel alanda sıklıkla uçucu organik/petrol bazlı çözücülerin kullanımı toksik etkileri sebebiyle deformasyonlara neden olduğu bilindiğinden kontrol altına alınarak maruziyet sınırları belirlenmiştir. Bu çözücülerin maruziyet sonrası vücuttan atılımı çoğunlukla biyodönüşüme uğrayarak idrar yoluyla gerçekleşmektedir. Çözücü maruziyeti için biyobelirteç olarak biyodönüşüm sonucunda oluşan metabolitler kullanılmaktadır.

Petrol türevleri, sigara dumanı ve yalıtım malzemelerinde bulunan toluen, ksilen ve stiren maruziyeti toksik etkileri sebebiyle Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetimi Standardı (OSHA) tarafından sınırlandırılmıştır. Toluen, ksilen ve stirenin akut toksikolojik etkileri çoğunlukla merkezi sinir sisteminde etkili olup baş dönmesi, hafıza kaybı, halsizlik, bulantı gibi sonuçlar oluştururken kronik toksikolojik etkileri kalıcı beyin hasarı, organ yetmezliği, felç, koma ve hatta ölüme neden olabilmektedir. Aynı zamanda stiren, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından potansiyel bir kanserojen tip II olarak sınıflandırmıştır. Toluen biyobelirteci olarak hippürik asit, ksilen biyobelirteci olarak metilhippürik asit, stiren biyobelirteçleri olarak ise mandelik asit ve fenilglioksilik asit belirlenmiştir.

 • Kit Özellikleri

  Analiz süresi 20 dakikadır

  SPE veya uçurma olmadan basit numune prosedürü

  UV dedektörlü izokratik HPLC sistemi
 • Parametreler

  Hippürik Asit, o-,m-,p-Metilhippürik Asit, Mandelik Asit ve Fenilglioksilik Asit
 • Numune Türü

  İdrar

Numune Hazırlama


 • Aşama 1
  50 μl idrar/kalibratör/kontrol örneği HPLC viali içerisine alınır
 • Aşama 2
  400 μl Reaktif-1 numune üzerine eklenerek 15 sn vortexlenir
 • Aşama 3
  HPLC sistemine enjekte edilir
 • KROMATOGRAF

 • METOT PERFORMANS

Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.