Skip to main content
İdrarda Organik Asit

İdrarda Organik Asit GC-MS Analiz Kiti

Geniş bir bileşik sınıfını teşkil eden organik asitler; amino asit metabolizması, yağ asidi oksidasyonu, lipit metabolizması ve Krebbs döngüsü gibi temel metabolik yollarda oluşan fizyolojik ara ürünlerdir. Organik asidemi ise bu metabolik yolların bir ya da birkaçında, organik asitlerin anormal birikimiyle meydana gelen rahatsızlıklardır. Kronik hastalığı ve nörolojik rahatsızlığı olan insanların idrarında anormal seviyede organik asit tespit edilmektedir. Organik asitlerin analizi, amino asit ve organik asit metabolizmasından kaynaklı sağlık problemlerinin erken teşhisi ya da takibinde kullanılır. Organik asitler TMS (trimetilsilil) türevleri formunda GC-MS tekniği kullanılarak analizlenmektedir. Sonuçlar iç standartla (4-fenilbütirik asit) yorumlanmaktadır.

 • Kit Özellikleri

  Toplam analiz süresi 66 dk

  200’den fazla organik asit parametresine tek metot ile bakılabilmektedir

  Tüm analitler geniş kütüphane sayesinde tespit edilebilmektedir. Bu sayede tanı ve tedavide yardımcı yöntem olarak kullanılabilmektedir

  Düşük hacimlerde hasta numunesi ile çalışılır

  GC kolonunun uzun ömrü
 • Parametreler

 • Numune Türü

  İdrar

Numune Hazırlama


 • Aşama 1
  200 µl idrar numunesini 15 ml’lik vida kapaklı cam tüp içerisine alın
 • Aşama 2
  Her bir numuneyi 1 ml destile su ile seyreltin
 • Aşama 3
  25 µl iç standart ekleyip vorteksleyin
 • Aşama 4
  10 µl Reaktif-1 ile pH 1-2 civarına ayarlayın
 • Aşama 5
  100 µl Reaktif-2 ekleyip, 60°C’de 30 dk bekletin
 • Aşama 6
  Oda sıcaklığına gelen örneklerin üzerine 1 spatül (~40 mg) Reaktif-3 ekleyin
 • Aşama 7
  4ml Reaktif-4 eklenerek 15 s çalkalanır. 3500 rpm’de 5 dk santrifüj edilir
 • Aşama 8
  Üst fazdan cam tüp içerisine 3.5 ml alarak üzerine 1 spatül ( ~131 mg) Reaktif-5 ekleyin
 • Aşama 9
  15 s vorteksleyin ve tüplerin ağzı parafilm ile sarılıp 20 dk bekletin
 • Aşama 10
  Örnek, vida kapaklı cam tüp içerisine alarak 60 °C’de azot altında çözücüyü uzaklaştırın
 • Aşama 11
  50 µl Reaktif-6 ve 50 µl Reaktif-7 ekleyerek tüpün kapağını kapatın
 • Aşama 12
  60 °C’de 30 dk su banyosunda bekleterek türevlendirin
 • Aşama 13
  GC-MS sistemine enjekte edin
 • KROMATOGRAF

 • Laktik asit, 2-hidroksiizobutirik asit, Glikolik asit, Okzalik asit, 2-hidroksibutirik asit, 3-hidroksipropionik asit, Purivik asit, 3-hidroksibutirik asit, 3- hidroksiizobutirik asit, 2-hidroksiizovalerik asit, 2-metil-3- hidroksibutirik asit, 3-okzovalproik asit, Malonik asit, 3- hidroksiizovalerik asit, 2-ketoizovalerik asit, Metilmalonik asit, 4- hidroksibutirik asit, 2-hidroksiizokaproik asit, 3-hidroksicalerik asit, Asetoasetik asit, 2-hidroksi-3-metilvalerik asit, Benzoik asit, 2-keto-3-metilvalerik asit, Oktakonik asit, 2-metil-3-hidroksivalerik asit, Gliserol, Asetilglisin, Etilmalonik asit, 2-ketoizokaproik asit, Fenilasetik asit, Süksinik asit, Süksinilaseton, Metilsüksinik asit, Gliserik asit, Fumarik asit, Urasil, 5-hidroksihekzanoat, Propionilglisin, Asetilglisin, Mevalonik lakton, İzobutirilglisin, Glutarik asit, Timin, 3-metilglutakonik asit, 3-metilglutarik asit, Propionilglisin, 2-metil-3-hidroksiasetoasetik asit, İzobutirilglisin, İzovalerilglisin, Adipik asit, 3-hidroksiadipik asit, Fenillaktik asit, 4-fenil butirik asit (ISTD), 3-metiladipik asit , 5-okzoprolin, 3-metilkrotonilglisin, Tiglilglisin, 2-hidroksifenilasetik asit, 3-hidroksiglutarik asit, 2-hidroksiglutarik asit, 3-hidroksi-3-metilglutarik asit, 3- hidroksifenilasetik asit, 2-ketoglutarik asit, 2-hidroksiadipik asit, 4- hidroksifenilasetik asit, 2-ketoadipik asit, Hekzanoilglisin, N-asetilaspartik asit, Glutakonik asit, Suberik asit, Akonitik asit, Orotik asit, Homovanillik asit, Hippurik asit, Sitrik asit, 3,4-dihidroksifenilasetik asit, Homogentisik asit, 3-hidroksidodecanedioik asit, Metilsitrik asit, Vanilmandelik asit, Sebasik asit, 4-hidroksifenillaktik asit, 3-indolasetik asit, 4-hidroksifenilpurivik asit, Palmitik asit, 3-hidroksisebasik asit, N-asetiltirozin, 3-hidroksikippürik asit, Suberilglisin ve Stearik asit.*

  * GC-MS Kütüphanesine bağlı olarak sayı değişmektedir.
Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.