Skip to main content

Kapsamlı Yağ Asidi Profili
GC-MS Analiz Kiti

Yağ asitleri biyolojik sistemlerdeki temel moleküllerdir ve hücre zarlarının bileşenleri olmak ve enzimlerin ve enflamatuvar süreçlerin aktivitesini düzenlemek dahil olmak üzere birçok önemli biyolojik işlevleri vardır. Eksiklikler genellikle dengesiz beslenme, uzun süreli paranteral beslenme veya bağırsak emilim bozukluğu nedeniyle yetersiz diyet lipit alımından kaynaklanır. Yağ asidi profili, sağlık değerlerini etkileyen faktörlerden biridir. Yağ asidi bileşiminin yanı sıra, doymuş, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri (sırasıyla SFA, MUFA ve PUFA) ve trans yağ asitleri arasındaki oranlar önemli bir rol oynar. Yağ aside profilinin incelenmesinde yağ asitlerinin eksikliği/yüksekliği, yağ asit oksidasyon bozuklukları (FAO) ve peroksizomal bozuklukların oluşturduğu hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Vücuttaki yağ eksiklikleri genellikle dengesiz beslenme, uzun süreli parenteral beslenme veya bağırsak emilim bozukluğu nedeniyle yetersiz diyet lipit alımından kaynaklanır.

FAO ile ilişkili başlıca klinik belirtiler arasında hipoketotik hipoglisemi, karaciğer hastalığı ve yetmezliği, iskelet miyopati, dilate / hipertrofik kardiyomiyopati ve ani ölüm yer alır. FAO bozukluklarından kaynaklanan metabolitlerin hastalığa özgü karakteristik paternleri, kanda, safrada, idrarda ve yaşayan ve ölen birçok kişinin kültürlenmiş fibroblastlarında tespit edilebilir. C8-C18 yağ asitlerinin kantitatif tayini, aday hastaların çalışma ve ayırıcı tanısının önemli bir unsurudur. Yağ asidi profili ile hastalar asemptomatik ve diyet tedavisi altındayken anormallikleri tespit edebilmektedir. Peroksizomal bozukluklarda ise serum düzeyinde çok uzun zincirli yağ asitleri (VLCFA, C22:0, C24:0, C26:0), pristanik ve fitanik asit artışı Zellweger sendromuna işaret etmektedir. Jasem metodu, serum matriksinde esterleştirilmiş kapsamlı yağ asitleri 33,4 dakikada doğru bir şekilde analizlemektedir.

 • Kit Özellikleri

  Analiz süresi 33.4 dakikadır

  Jasem yöntemi, kolay numune hazırlığı ile serum/plazmadaki esterleşmiş yağ asitlerinidoğru bir şekilde analiz eder

  Küçük hacimlerde hasta numunesi ile çalışılır

  GC kolon ömrü uzundur
 • Parametreler

  Kaprik asit, laurik asit, miristoleik asit, miristik asit, palmitoleik asit, palmitik asit, gama-linolenik asit,
  dallı fitanik asit, linoleik asit, alfa-linolenik asit, oleik asit, elaidik asit, stearik asit, konjuge linoleik
  asit, araşidonik asit , eikosapentaenoik asit, 8,11,14-eikosatrienoik asit, 11,14-eikosadienoik
  asit, eikosenik asit, 11,14,17-eikosatrienoik asit, araşidik asit, dokosaheksaenoik asit,
  dokosapentaenoik asit, erusik asit, behenik asit, nervonik asit, lignoserik asit, serotik asit
 • Numune Türü

  Serum/Plazma

Numune Hazırlama


 • Aşama 1
  100 μl serum/plazma/kalibratör/kontrol örneği HPLC viali içerisine alınır
 • Aşama 2
  Reaktif karışımı balon joje içerisinde hazırlanır, çeker ocakta Reaktif-1 ve Reaktif-2 karışımı üzerine damla damla karıştırılarak Reaktif-3 katılır ve 10 sn vortexlenir
 • Aşama 3
  300 μl Reaktif karışımı numune üzerine eklenerek 15 sn vortexlenir
 • Aşama 4
  Boş tüp içerisine vialler yerleştirilerek 90 dakika 70°C’de su banyosunda bekletilir
 • Aşama 5
  Oda koşullarına gelen örnekler ependorf içerisine alınarak 800 μl Reaktif 4 eklenir.15 sn vortexlenerek 3500 rpm’de 2dk santrifüj edilir
 • Aşama 6
  600 μl üst fazdan alınarak azot altında uçurma yapılır daha sonra 150 μl Reaktif 4 ile çözüp vortexlenir
 • Aşama 7
  Tüm numune insert içeren HPLC vialine alınarak GC-MS sistemine enjekte edilir
 • KROMATOGRAF

Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.