Skip to main content

Kinürenin Yolak Metabolitleri
LC-MS/MS Analiz Kiti

Triptofan metabolizması, immünolojik ve nöropsikolojik süreçlerin metabolik kontrolünde önemli rol oynamaktadır. Triptofan ve metabolitlerinin belirlenmesi, triptofan metabolizması ile ilişkili çeşitli hastalıkların patofizyolojik mekanizmalarını anlamak ve tedavi yaklaşımlarını değerlendirmek için önemlidir. Enflamasyonla ilişkili triptofanın bozulması ile kinürenin yolak metabolitlerinin incelenmesi, COVID-19 hastalarının metabolomik profilinin değerlendirilmesinin hastalık şiddeti sınıflandırmasına yardımcı olabilmektedir. Triptofan ve bazı metabolitlerinin plazma seviyeleri COVID-19 şiddetine göre değişiklik göstermektedir. Triptofan konsantrasyonları hastalık şiddetine bağlı olarak önemli ölçüde azalırken, kinürenin, 3-hidroksikinürenin gibi kinürenin yolağı metabolitlerinin artış göstermektedir. Ayrıca bağırsak mikrobiyotasının kinürenin yolağını module ederek sindirim sistemi ve merkezi sinir sisteminin fizyolojini etkilediği bilinmektedir. Yolaktaki olası düzensizlik demans, depresyon, şizofreni ve anoreksi dahil olmak üzere birçok nörolojik durumla ilişkilidir.

 • Kit Özellikleri

  9 Kinürenin yolak metabolitlerinin eş zamanlı kantitatif analizi

  SPE gerektirmeyen basit protein çöktürme numune hazırlığı sayesinde tekrarlanabilirliği yüksek analiz imkanı

  Toplam 12.0 dk analiz süresi

  Uzun ömürlü HPLC kolonu
 • Parametreler

  Kinürenik asit, Kinürenin, Kinolinik asit (2,3-Piridinkarboksilik asit), 3-Hidroksi-Kinürenin, Triptofan,
  2-Pikolinik asit, Antranilik asit, Ksantürenik asit ve 3-Hidroksiantranilik asit
 • Numune Türü

  Plazma, Serum

Numune Hazırlama


 • Aşama 1
  100 μL kontrol/plazma/serum numunesi ependorf tüpüne alınır
 • Aşama 2
  50 μL internal std eklenir ve 250 μl Reaktif-1 eklenir ve 15 sn. karıştırılır
 • Aşama 3
  4500 rpm 5 dk santrifüj edilir
 • Aşama 4
  Üst faz HPLC vialine aktarılır
 • KROMATOGRAF

 • METOT PERFORMANS

Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.