Skip to main content
Multi-Mikotoksinlerin Hayvan Yemi

Multi-Mikotoksinlerin Hayvan Yeminde LC-MS/MS Analiz Kiti

Mikotoksinler; mantar üremesi ve gelişiminde biyokimyasal önemi olmayan, küfler tarafından üretilen ikincil metabolitlerdir.

Mikotoksinler; çeşitli kimyasal yapıya sahip bileşiklerdir.Bu nedenle hayvanlarda ve  insanlarda toksik kanserojen, östrojenik, mutajenik, teratojenik ve immünotoksik etkiler gibi çeşitli biyolojik etkileri vardır.

Avrupa’da, 1881/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü (EC) ve bu değişiklik 13 mikotoksin için maksimum kalıntı seviyesini (MRL) belirlenmiştir.

Jasem multi-mikotoksin metodu, bir enjeksiyonda 10 mikotoksin ve HT-2 ve DON, HPLC programı dışında aynı numune, aynı kolon ve aynı cihaz parametreleri ile ikinci enjeksiyonda analiz edilir.

 • Kit Özellikleri

  İmmünoaffinite kolon ve ilave konsantrasyon adımlarına ihtiyaç duymayan numune hazırlık aşaması
 • Parametreler

  AF B1, AF B2, AF G1, AF G2, FB1, FB2, OTA, DON, ZON, HT2, T2, STE
 • Numune Türü

  Hayvan Yemi

Numune Hazırlama


 • Aşama 1
  50 ml’lik bir polipropilen falkon tüpüne 2 g hayvan yemi numunesi tartılır.
 • Aşama 2
  Numune üzerine 10 ml Reaktif 1 eklenir ve çoklu çalkalayıcı kullanarak 15 dakika çalkalanır.
 • Aşama 3
  5 dakika 3000 rpm’de santrifüjlenir.
 • Aşama 4
  Berrak süpernatantı 0.45 µm naylon filtreden süzülerek direk injekte edilir.
 • KROMATOGRAF

 • METOT PERFORMANS

  Analitler

  LOQ* (µg/L) 6460 QQQ

  Doğruluk (%) 6460 QQQ

  Tekrarlanabilirlik (%RSD) 6460 QQQ

  Doğrusallık (R2) 6460 QQQ

  AFB1

  0.95

  93.15

  5.06

  0.999

  AFB2

  0.94

  91.7

  8.58

  0.998

  AFG1

  0.96

  79.77

  8.53

  0.997

  AFG2

  0.87

  86.6

  11.98

  0.998

  DON

  378.48

  75.55

  3.19

  0.996

  FB1

  23.92

  116.85

  3.06

  0.999

  FB2

  11.47

  110.57

  7.10

  0.995

  HT2

  120.46

  88.99

  3.14

  0.999

  OTA

  13.33

  101.54

  1.62

  0.997

  STE

  1.55

  101.45

  8.42

  0.994

  T2

  243.18

  88.02

  1.74

  0.999

  ZON

  23.06

  83.22

  4.21

  0.999

  * LOQ: Limit of quantification, 10sd + AVERAGE             

Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.