Skip to main content
Nöroleptikler

Serum/Plazmada Nöroleptikler LC-MS/MS Analiz Kiti

Antipsikotik (AP) ilaçlar şizofreni ve psikoz tedavisi için yaygın olarak reçete edilmektedir. Etkileri, merkezi sinir sistemindeki sinaptik iletimi etkilemeye dayanır. İki sınıfa ayrılırlar: birinci nesil veya “tipik” antipsikotikler ve ikinci nesil veya “atipik” antipsikotikler. Nöroleptikler, dopamin gibi nörotransmitterlerin spesifik reseptörlerine bağlanarak, uyaran bilgisinin iletilmesini önler ve nöral sinyallerin iletiminin inhibisyonuna yol açar. AP’ler, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), demansta davranış bozuklukları, geriatrik ajitasyon, depresyon, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, uykusuzluk, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ve madde kullanım ve bağımlılık bozuklukları gibi çeşitli nöropsikiyatrik durumlarda kullanılmaktadır.

 • Kit Özellikleri

  26 nöroleptik konsantrasyonunun eş zamanlı ölçümü

  Toplam analiz süresi 8 dk

  Birkaç pipetleme adımı ile türevlendirme yapmaksızın basit numune hazırlığı-“protein çöktür ve enjekte et”

  Her ilacın kendi izotop etiketli iç standardı ile analizi

  Düşük hacimli hasta numunesi

  Uzun ömürlü HPLC kolonu
 • Parametreler

  Aripiprazol, Dehidro-Aripiprazol, Flufenazin, Flupentiksol, Paliperidon (9-Hidroksirisperidon), Ziprasidon, Risperidon, Zuklopentiksol, Ketiapin, Pipamperon, Haloperidol, Tiyoridazin, Amisülprid, Sülpirid, Perazin, Zotepin, Kloprozapin, , Desmetilolanzapin, Norquetiapin, Prometazin ve Melperone
 • Numune Türü

  Serum/Plazma

Numune Hazırlama


 • Aşama 1
  Bir cam tüp içerisine 50 µl serum numunesi/ kalibratör/kontrol pipetleyin
 • Aşama 2
  30 μL iç standart solüsyonu ekleyin, 5 s vorteksleyin
 • Aşama 3
  400 µl Reaktif-1 ekleyin ve 5 s vorteksleyin
 • Aşama 4
  5 dk boyunca 3500 rpm santrifüjleyin ve santrifüjden sonra süpernatantı bir HPLC vialine aktarın
 • KROMATOGRAF

 • METOT PERFORMANS

  Analit

  LOQ (mg/L) 6460 QQQ

  Doğruluk % 6470 QQQ

  Doğrusallık R2 6470 QQQ

  Amisülpirid

  0,001

  92,29

  0,999

  Aripiprazol

  0,001

  88,98

  0,999

  Klorpromazin

  0,029

  97,30

  0,999

  Klorprotiksen

  0,051

  103,71

  0,999

  Klozapin

  0,107

  94,74

  0,999

  Dhidro-Aripiprazol

  0,001

  84,36

  0,999

  Desmetilolanzapin

  0,227

  98,03

  0,999

  Flupentiksol

  0,301

  87,61

  0,999

  Flufenazin

  0,010

  101,84

  0,999

  Haloperidol

  0,000

  84,18

  0,999

  Levomepromazin

  0,007

  96,19

  0,998

  Melperon

  0,011

  102,33

  0,999

  Norklozapin

  0,037

  95,54

  0,999

  Norketiapin

  0,001

  90,98

  0,998

  Olanzapin

  0,002

  90,89

  0,999

  Paliperidon

  0,001

  95,39

  0,999

  Perazin

  0,001

  99,61

  0,999

  Pipamperon

  0,101

  94,41

  0,999

  Prometazin

  0,141

  86,05

  0,999

  Ketiapin

  0,024

  89,31

  0,999

  Risperidon

  0,014

  98,46

  0,999

  Sülpirid

  0,069

  100,38

  0,999

  Tioridazin

  0,004

  106,90

  0,999

  Ziprasidon

  0,002

  99,65

  0,999

  Zotepin

  0,535

  102,56

  0,993

  Zuklopentiksol

  0,280

  106,65

  0,999

Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.