Skip to main content
İmmünosupresif İlaçlar

Tam Kanda İmmünosupresif İlaçlar LC-MS/MS Analiz Kiti

Takrolimus, sirolimus, everolimus ve siklosporin A, nakledilen organ ve dokuların reddini önlemek amacıyla organ naklinde kullanılan immünosupresif ilaçlardır. Ek olarak, otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılırlar. Yüksek farmakokinetik değişkenlik, dar terapötik indeksler ve birçok potansiyel ilaç-ilaç etkileşimi nedeniyle, reddedilmeyi önlemek ve toksisiteyi en aza indirmek için kan konsantrasyonlarının yakından izlenmesi gerekir. Bu immünosupresanların kantitatif tespiti sadece LC-MS/MS ile yapılmalıdır, çünkü immünolojik testler seçicilik ve özgüllük açısından önemli ölçüde farklılık gösterir ve bazen de inaktif metabolitleri de saptar.

 • Kit Özellikleri

  4 immünosupresif ilacın konsantrasyonlarının eş zamanlı ölçümü

  Toplam çalışma süresi 7.5 dk

  Birkaç pipetleme adımı ile türevlendirme yapmaksızın basit numune hazırlığı-“protein çöktür ve enjekte et”

  Tam kan bazlı çok seviyeli kalibratör ve kontrol

  Uzun ömürlü HPLC kolonu
 • Parametreler

  Takrolimus, Everolimus, Sirolimus ve Siklosporin A.
 • Numune Türü

  Tam Kan

Numune Hazırlama


 • Aşama 1
  250 μL tam kan hasta örneğini/kalibratör/kontrol bir cam santrifüj tüpüne pipetleyin
 • Aşama 2
  20 μL iç standart solüsyonu ekleyin ve 5 s vorteksleyin
 • Aşama 3
  480 μL Reaktif-1 ekleyin, 5 s vorteksleyin, ardından 4000 rpm’de 5 dk santrifüjleyin
 • Aşama 4
  Süpernatantı bir HPLC vialine aktarın ve sisteme enjekte edin
 • KROMATOGRAF

 • METOT PERFORMANS

  Analit

  LOQ (μg/L) 6460 QQQ

  LOQ (μg/L) Ultivo QQQ

  Doğruluk % 6460 QQQ

  Tekrarlanabilirlik % CV 6460 QQQ

  Doğrusallık R2 6460 QQQ

  Takrolimus

  0,09

  0,05

  101,8

  1,6

  0,999

  Sirolimus

  0,54

  0,71

  89,5

  4,9

  0,997

  Everolimus

  0,35

  0,19

  107,1

  1,5

  0,999

  Siklosporin A

  6,07

  0,02

  96,5

  2,0

  0,999

Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.