Skip to main content
Total Homosistein

Serum/Plazma’da Toplam Homosistein LC-MS/MS Analiz Kiti

Homosistein, esansiyel amino asit metionin ile yakından bağlantılı amino asit içeren esansiyel olmayan bir kükürttür. Homosistein plazmada hızla homosistin ve sistein- homosistein disülfide oksitlenir. Toplam plazma homosistein, homosistein ve oksitlenmiş formlarının toplamıdır. Total homosistein tayini folat, vitamin B12 ve vitamin B6 eksikliklerinin tanı ve tedavisinde belirleyici rol oynar. Ek olarak, birkaç gözlemsel çalışma, artan toplam homosisteinin kardiyovasküler riskin bağımsız bir belirleyicisi olduğunu doğrulamıştır.

 • Kit Özellikleri

  Basit bir indirgeme adımı ve ardından türevlendirme gerekmeksizin “protein çöktürme ve enjekte et”

  Toplam analiz süresi 5 dk

  Kendi iç standardı ile analizi

  Küçük hacimli hasta numunesi

  Uzun ömürlü HPLC kolonu
 • Parametreler

  Homosistein
 • Numune Türü

  Serum/Plazma

Numune Hazırlama


 • Aşama 1
  Bir cam tüpe 50 μL serum/plazma/kalibratör/kontrol numunesini pipetleyin ve 50 μL iç standart ekleyin
 • Aşama 2
  5 s vorteksleyin ve 100 µL indirgeyici solüsyon ekleyin, tekrar 15 vorteksleyip 60oC’de su banyosunda 15 dk inkübe edin
 • Aşama 3
  650 μL Reaktif-2 ekleyin ve 5 saniye vorteksleyin, ardından 3000 rpm’de 5 dk santrifüjleyin
 • Aşama 4
  Süpernatantı bir HPLC vialine aktarın ve sisteme enjekte edin
 • KROMATOGRAF

 • METOT PERFORMANS

  Analit

  LOQ (mg/L) 6460 QQQ

  Doğruluk % 6460 QQQ

  Tekrarlanabilirlik % CV 6460 QQQ

  Doğrusallık   R2                     6460 QQQ

  Homosistein

  0,043

  102,0

  0,35

  0,999

Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.