Kantitatif Amino Asit Analiz Kiti

Kantitatif Amino Asit LC-MS/MS Analiz Kiti

Son yıllarda artan metabolomik çalışmalar, potansiyel hastalık tanı belirteçlerini keşfetmede ve vücut sıvılarındaki belirli metabolit seviyelerindeki dalgalanmaları gözlemlemede önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu yeni metodolojilerin uygulanmasıyla amino asitler gibi hastalıklarla ilişkili çeşitli metabolitlerin, tanısal biyobelirteç adayları olarak tanımlanması sağlanabilmektedir. Amino asitlerin metabolik düzenlemelerdeki (protein sentezi, nörotransmisyon, hormon salgılanması ve bağışıklık) hayati rolleri nedeniyle, metabolik durumun anlık görüntüsünü alırken önemli hedefler haline gelmiştir.

Bu nedenle, dolaşımdaki amino asit profili değişikliklerinin güvenilir analiz yöntemi kullanılarak aydınlatılması sadece metabolik hastalıklarda değil, otizm, prostat kanseri, Huntington hastalığı, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, obezite, tip 2 diyabet, karaciğer sirozu, majör depresif bozukluk ve kardiyovasküler hastalık gibi bazı rahatsızlıklarda da ışık tutabilir.

 • Kit Özellikleri

  • Türevlendirme yapılmaksızın 43 amino asitin kantitatif sonucu için toplam analiz süresi 7,5 dk. MSUD (Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı) için 11 dk’lık ekstra enjeksiyon ile allo-İzolösin belirlenmesi gerekir (Lösin/İzolösin/allo-İzolösin)
  • Tüm amino asitler için tek numune hazırlığı-her iki yöntem için tek bir HPLC viali
  • Örnek hazırlamada sadece birkaç pipetleme işlemi; plazma/serum “protein çöktür ve enjekte et”, idrar için “seyrelt ve enjekte et”
  • Klinik olarak önemli amino asitlerin kendi izotop etiketli iç standartlarının kullanımı
  • Düşük hacimli hasta numunesine uygulanabilirliği
  • 10000 enjeksiyona kadar HPLC kolonunun kullanım ömrü
 • Parametreler

  1-Metilhistidin, 2-Aminoadipik asit, 2-Aminobütirik asit, 3-Aminoizobütirik asit, 3-Metilhistidin, 4-Aminobütirik asit, 5-hidroksilizin, Alanin, Allo-izolösin, Anserin, Arjinin, Arjininosüksinik asit, Asparajin, Aspartik asit, Beta-Alanin, Karnozin, Sitrülin, Sistatiyonin, Sistin, Etanolamin, Glutamik asit, Glutamin, Glisin, Histidin, Homositrülin, Homosistin, İzolösin, Lösin, Lizin, Metiyonin, Norvalin, Ornitin, O-Fosforiletanolamin, O-Fosfoserin, Fenilalanin, Prolin, Sarkozin, Serin, Taurin, Treonin, Trans-4-hidroksiprolin, Triptofan, Tirozin ve Valin.

 • Numune Türü

  • Serum/Plazma
  • İdrar

Plazma/Serum Numune Hazırlığı


 • Aşama 1

  Bir cam tüpe 50 μL serum/plazma hasta numunesi/kalibratör/kontrol pipetleyin

 • Aşama 2

  50 μL iç standart solüsyonu ekleyin ve 5 s vorteksleyin

 • Aşama 3

  700 μL Reaktif-1 ekleyin, 5 s vorteksleyin, ardından 4000 rpm’de 5 dk santrifüjleyin

 • Aşama 4

  Süpernatantı HPLC vialine aktarın ve sisteme enjekte edin

İdrar Numune Hazırlığı


 • Aşama 1

  Bir cam tüpe 100 μL idrar örneğini pipetleyin ve 900 μL HPLC kalite su ile seyreltin

 • Aşama 2

  Diğer bir cam tüpe 50 μL seyreltilmiş idrar örneğini pipetleyin

 • Aşama 3

  50 μL iç standart solüsyonu ekleyin ve 5 s vorteksleyin

 • Aşama 4

  700 μL Reaktif-1 ekleyin, 5 s vorteksleyin, ardından 4000 rpm’de 5 dk santrifüjleyin

 • Aşama 5

  Süpernatantı HPLC vialine aktarın ve sisteme enjekte edin

 • Örnek kromatogram

   

 • Metot Performans

  Analit LOQ (μmol/L) 6460 QQQ Doğruluk % 6460 QQQ Tekrarlanabilirlik % CV 6460 QQQ Doğrusallık (R2) 6460 QQQ
  1-Metilhistidin 0,2 85,3 2,94 0,9996
  2-Aminoadipik asit 0,83 93,67 2,37 0,9992
  2-Aminobütirik asit 0,22 93,67 4,12 0,9998
  3-Aminoizobütirik asit 0,15 98,93 7,55 0,9995
  3-Metilhistidin 0,3 99,87 4,19 0,9992
  4-Aminobütirik asit 0,07 102,62 5,41 0,9994
  5-hidroksilizin 0,3 102,78 1,54 0,9988
  Alanin 6,82 105,04 4,19 0,9988
  Allo-izolösin 0,22 98,3 1,65 0,9998
  Anserin 0,21 106,86 4,13 0,9998
  Arjinin 0,15 103,88 3,98 0,9998
  Arjininosüksinik asit 0,62 93,04 2,97 0,9981
  Asparajin 0,46 86,17 3,09 0,9997
  Aspartik asit 1,06 91,19 3,44 0,9956
  Beta-Alanin 1 91,84 9,11 0,999
  Karnozin 0,12 96,08 3,97 0,9984
  Sitrülin 0,51 82,47 3,44 0,9977
  Sistatiyonin 0,25 104,65 4,75 0,9997
  Sistin 0,97 95,82 4,63 0,9998
  Etanolamin 0,56 104,25 5,67 0,9944
  Glutamik asit 0,24 97,88 6,1 0,999
  Glutamin 0,32 98,03 3,37 0,9999
  Glisin 9,03 95,82 1,93 0,9984
  Histidin 2,43 107 1,12 0,9999
  Homositrülin 0,89 104,4 3,71 0,9993
  Homosistin 0,31 102,82 4,8 0,999
  İzolösin 0,22 110,92 1,39 0,9991
  Lösin 0,2 92,22 4,85 0,9997
  Lizin 0,09 113,46 5,12 0,9988
  Metiyonin 0,41 87,42 1,88 0,9999
  Norvalin 0,15 93,51 4,94 0,9988
  Ornitin 1,39 93,34 3,54 0,9996
  O-Fosforiletanolamin 2,56 87 4,28 0,9976
  O-Fosfoserin 0,12 83,96 4,49 0,9969
  Fenilalanin 0,73 108,04 3,05 0,997
  Prolin 0,67 99,84 3,3 0,9998
  Sarkozin 4,38 110,03 2,25 0,9964
  Serin 0,89 99,26 4,58 0,997
  Taurin 5,47 85,09 5,28 0,9956
  Treonin 0,72 95,03 3,27 0,9999
  Trans-4-hidroksiprolin 0,28 87,8 1,9 0,9914
  Triptofan 0,23 109,81 3,21 0,9998
  Tirozin 3,34 101,19 3,45 0,9991
  Valin 5,11 98,65 6,08 0,9986