Total Homosistein

Serum/Plazma’da Total Homosistein LC-MS/MS Analiz Kiti

Homosistein, esansiyel amino asit metionin ile yakından bağlantılı amino asit içeren esansiyel olmayan bir kükürttür. Homosistein plazmada hızla homosistin ve sistein- homosistein disülfide oksitlenir. Toplam plazma homosistein, homosistein ve oksitlenmiş formlarının toplamıdır. Total homosistein tayini folat, vitamin B12 ve vitamin B6 eksikliklerinin tanı ve tedavisinde belirleyici rol oynar. Ek olarak, birkaç gözlemsel çalışma, artan toplam homosisteinin kardiyovasküler riskin bağımsız bir belirleyicisi olduğunu doğrulamıştır.

 • KİT ÖZELLİKLERİ

  • Basit bir indirgeme adımı ve ardından türevlendirme gerekmeksizin “protein çöktürme ve enjekte et”

  • Toplam analiz süresi 5 dk

  • Kendi iç standardı ile analizi

  • Küçük hacimli hasta numunesi

  • Uzun ömürlü HPLC kolonu
 • PARAMETRELER

  • Homosistein
 • Numune Türü

  • Serum

  • Plazma

Total Homosistein için Numune Hazırlama


 • Aşama 1

  Bir cam tüpe 50 μL serum/plazma/kalibratör/kontrol numunesini pipetleyin ve 50 μL iç standart ekleyin

 • Aşama 2

  5 s vorteksleyin ve 100 µL indirgeyici solüsyon ekleyin, tekrar 15 vorteksleyip 60oC’de su banyosunda 15 dk inkübe edin

 • Aşama 3

  650 μL Reaktif-2 ekleyin ve 5 saniye vorteksleyin, ardından 3000 rpm’de 5 dk santrifüjleyin

 • Aşama 4

  Süpernatantı bir HPLC vialine aktarın ve sisteme enjekte edin

 • Total Homosistein KROMATOGRAFİSİ

 • Metot Performans

  Analit LOQ (mg/L) 6460 QQQ Doğruluk % 6460 QQQ Tekrarlanabilirlik % CV 6460 QQQ Doğrusallık R2 6460 QQQ
  Homosistein 0,043 102,0 0,35 0,999