İdrarda Organik Asit

İdrarda Organik Asit LC-MS/MS Analiz Kiti

İnsan idrarı, organik asitler gibi çeşitli küçük polar metabolitlerden oluşan karmaşık bir biyolojik sıvıdır. Organik asidüriler, insan idrarında fazla miktarda organik asit birikmesine yol açan kalıtsal enzim kusurlarının yol açtığı doğuştan gelen metabolizma defektleridir. Bu nedenle üriner organik asitlerin kalitatif ve kantitatif analizleri, kalıtsal metabolik bozuklukları yansıtan metabolit profilinin yorumlanmasında öne çıkan tanı araçlarıdır. “Jasem-Organik Asitler” analiz metodu, sıvı kromatografi tandem kütle spektrometrisi (LC-MS/MS) kullanarak yukarıda belirtilen dezavantajların üstesinden gelir. Jasem yöntemi, türevlendirme olmaksızın, seyreltme için basitleştirilmiş numune hazırlama yoluyla 54 organik asidin miktar tayinini sağlar. Jasem, LC-MS/MS ile önemli izomerler için başarılı kromatografik ayırımı sağlayan iki panel sunar.

 • KİT ÖZELLİKLERİ

  • Her panel için 12 dk analiz süresi (Toplam analiz süresi 24 dakika-Panel 1&2)
  • 54 organik asidin türevlendirme olmadan analizi
  • Hızlı ve kolay numune hazırlama; “seyrelt ve enjekte et”
  • İzomerlerin başarılı kromatografik ayrımı
  • Düşük hacimli hasta numunesine uygulanabilirliği
 • Numune Türü

  • İdrar

Numune Hazırlama


 • Aşama 1

  İdrar örneğini Reaktif-1 kullanarak 5 kat seyreltin

 • Aşama 2

  50 µl seyreltilmiş idrar örneğini bir HPLC vialine aktarın

 • Aşama 3

  Numuneye 25 µl iç standart karışımı ve 425 µl Reaktif-1 ekleyin ve LC-MS/MS sistemine enjekte edin

 • Parametreler

  Parametreler Alfa-Ketoglutarik asit, 2-Metil sitrat, 2-OH-3-Metilpentanoik asit, 2-OH-Butirik asit, 2-OH-Glutarik asit, 2-OH-İzokaproik asit, 2-OH-İzovalerik asit, 2-OH-Fenilasetik asit, 2-Oksoadipik asit, 3-Metil -2-oksovalerik asit, 3-Metilkrotonilglisin, 3-Metilglutakonik asit, 3-metilglutarik asit, 3-OH-2-Metilbütanoik asit, 3-OH-3-Metilglutarik asit, 3-OH-Butirik asit, 3-OH-Glutarik asit, 3-OH-İzobutirat, 3-OH-İzovalerik asit, 3-OH-Pentanoik asit, 3-OH-Propanoik asit, 3-Fenillaktik asit, 4-Metil-2-oksovalerik asit, 4-OH-Fenil Laktik asit, 4-OH-Fenilasetik asit, 4-OH-Fenilpiruvik asit, Adipik asit, Sitrik asit, Etilmalonik asit, Fumarik asit, Glutakonik asit, Glutarik asit, Glikolik asit, Heksanoilglisin, Homogentisik asit, Laktik asit, Malik asit, Malonik asit, Metilmalonik asit, N-(3-fenil propiyonil)glisin, N-Asetilaspartik asit, N-asetiltirozin, N-izovalerilglisin, Orotik asit, Oksoprolin, Fenilpiruvik asit, Propionilglisin, Piruvik asit, Sebasik asit, Suberik asit, Suberilglisin, süksinik asit, Süksinilaseton ve Tiglilglisin

 • Extracted LC-MS/MS Chromatogram of Panel 1 and Panel 2

 • Metot Performans

  Analit LOQ (mg/L) 6460 QQQ LOQ (mg/L) Ultivo Doğrusallık (R2) 6460 QQQ Geri Kazanım % 6460 QQQ Tekrarlanabilirlik % CV 6460 QQQ
  Alfa-Ketoglutarik asit 0,61 1,65 0,9979 118 1,74
  2-Metil sitrat 0,72 1,22 0,9969 95,7 16,03
  2-OH-3-Metilpentanoik asit 0,08 0,12 0,9986 104,2 6,98
  2-OH-Butirik asit 0,06 0,28 0,9987 120 4,97
  2-OH-Glutarik asit 0,37 0,84 0,9992 106,6 1,97
  2-OH-İzokaproik asit 0,07 0,22 0,9992 108,4 5,66
  2-OH-İzovalerik asit 0,07 0,06 0,9976 90,7 2,59
  2-OH-Fenilasetik asit 0,07 0,06 0,9994 105,8 1,59
  2-Oksoadipik asit 0,06 0,89 0,9983 111,8 7,78
  3-Metil -2-oksovalerik asit 0,13 1,88 0,9953 91,7 6,13
  3-Metilkrotonilglisin 0,1 0,13 0,9998 96,9 2,99
  3-Metilglutakonik asit 0,05 0,03 0,9987 104,2 2,8
  3-metilglutarik asit 0,08 0,04 0,999 87,1 3,38
  3-OH-2-Metilbütanoik asit 0,09 0,51 0,9856 99,4 13,27
  3-OH-3-Metilglutarik asit 0,18 0,99 0,9994 82,5 1,85
  3-OH-Butirik asit 0,26 0,09 0,9991 113,5 8,84
  3-OH-Glutarik asit 0,05 0,21 0,9996 115 2,7
  3-OH-İzobutirat 0,55 0,45 0,9994 94,4 1,74
  3-OH-İzovalerik asit 0,11 0,16 0,9983 101,8 3,24
  3-OH-Pentanoik asit 0,16 0,12 0,9996 94,14 6,95
  3-OH-Propanoik asit 1,49 2,51 0,9983 88,4 4,55
  3-fenillaktik asit 0,06 0,07 0,999 115,9 6,34
  4-Metil-2-oksovalerik asit 0,15 1,92 0,9999 111,3 6,46
  4-OH-Fenil laktik asit 0,08 0,08 0,9968 77,3 10,34
  4-OH-Fenilasetik asit 1,4 1,67 0,9997 110,1 2,01
  4-OH-Fenilpiruvik asit 0,39 2,19 0,9977 115,8 6,03
  adipik asit 0,08 0,14 0,9993 100,2 6,01
  Sitrik asit 0,39 1,91 0,9957 101,5 8,85
  etilmalonik asit 0,05 0,2 0,9984 86,4 1,98
  Fumarik asit 0,06 0,49 0,999 75,9 10,75
  glutakonik asit 0,2 0,5 0,9992 101,8 11,58
  glutarik asit 0,23 0,51 0,9999 93,6 2,45
  Glikolik asit 0,72 5,51 0,9977 101,6 11,9
  heksanoilglisin 0,09 0,09 0,9985 116,5 3,08
  homogentisik asit 0,04 0,02 0,9993 78,7 3,19
  Laktik asit 3,54 3,32 0,9997 106,4 10,8
  Malik asit 0,06 0,18 0,9952 115 4,04
  malonik asit 0,07 0,36 0,9996 115 6,15
  metilmalonik asit 0,34 0,41 0,9998 87,6 3,27
  N-(3-fenil propiyonil)glisin 0,05 0,07 0,9984 106,4 2,03
  N-Asetilaspartik asit 0,1 0,1 0,9994 119 5,89
  N-asetiltirozin 0,13 0,06 0,9995 86,3 6,03
  N-izovalerilglisin 0,07 0,11 0,9997 96 2,61
  orotik asit 0,04 0,82 0,9991 73,1 2,36
  oksoprolin 0,05 0,07 0,9984 79,5 3,72
  fenilpiruvik asit 0,1 0,09 0,9995 98,3 6,3
  propionilglisin 0,18 0,15 0,9995 100,3 3,51
  piruvik asit 0,22 4,98 0,9965 119 17,09
  sebasik asit 0,07 0,12 0,9998 94,5 2,4
  suberik asit 0,08 0,11 0,9993 94,9 1,99
  suberilglisin 0,13 0,09 0,9998 111,8 3,14
  süksinik asit 0,1 0,11 0,9996 92,9 3,25
  Süksinilaseton 0,05 0,06 0,9999 102,9 4,24
  tiglilglisin 0,05 0,16 0,9999 93,5 4,74