Skip to main content

Kütle Spektrometrisi ve Kromatografi Kombinasyonu (LC-MS/MS, GC-MS)
Kutudan Çıkan Ürün, Klinik Tanı Laboratuvarları ve Gıda Test Laboratuvarları için Çifte Güç Sağlar.

Jasem®, kütle spektrometresi ile HPLC ve GC birlikteliğine odaklanan klinik analizler ve gıda güvenliği & kalitesi analizleri için “kullanıma hazır” kitler geliştirir ve üretir.


Jasem, rutin ve/veya araştırma maksatlı belirli biyobelirteçlerin biyosıvılardaki düzeyini ölçmeye ve izlemeye yönelik “kullanıma hazır” valide biyokimyasal tanı kitleri geliştirmektedir. Bu bağlamda, yenidoğan sürecinden başlayarak metabolik hastalıkların tanısı, konfirmasyonu ve takibi için kullanılan kromatografi temelli çok sayıda analitik ürün portföyümüzde yer almaktadır. Yanı sıra, ilaç düzeyi ve vitamin seviyelerinin takibinde kullanılacak kapsamı geniş analiz kitlerimiz de hizmetinize sunulmaktadır. Ayrıca, gıda güvenliğine ve kalitesine dönük geliştirdiğimiz ürünlerle sektörel taleplere cevap vermekteyiz.

Bu analitik çözümlerin en çarpıcı ortak özellikleri ekonomik, güvenilir, tekrarlanabilir ve kolay numune hazırlık protokolleri sağlamasıdır. Böylece, operasyonel hata olasılığı düşük ve daha etkin maliyetli ürünler pazara kazandırılmıştır. Optimize edilmiş metodolojilerimiz sayesinde, benzerlerine kıyasla analitik kolon ömrü uzamakta böylece, önemli bir maliyet bileşeninin kullanım periyodu genişletilmektedir. Müşteri laboratuvarındaki cihazın markası ve modelinden bağımsız yapılan ürün aplikasyonları, yerinde eğitim ve uzaktan destek imkanlarını beraberinde getirmektedir.

Güncel bilimsel gelişmeleri takip ederek yeni biyobelirteçleri/biyobelirteç adaylarını değerlendirme, ulusal/uluslararası analiz ihtiyaçlarına cevap olacak özgün analitik ürünleri geliştirme ve üniversitelerle araştırma işbirlikleri ile geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemekteyiz.


Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.