Skip to main content
İdrarda Organik Asit

İdrarda Organik Asit LC-MS/MS Analiz Kiti

İnsan idrarı, organik asitler gibi çeşitli küçük polar metabolitlerden oluşan karmaşık bir biyolojik sıvıdır. Organik asidüriler, insan idrarında fazla miktarda organik asit birikmesine yol açan kalıtsal enzim kusurlarının yol açtığı doğuştan gelen metabolizma defektleridir. Bu nedenle üriner organik asitlerin kalitatif ve kantitatif analizleri, kalıtsal metabolik bozuklukları yansıtan metabolit profilinin yorumlanmasında öne çıkan tanı araçlarıdır. “Jasem-Organik Asitler” analiz metodu, sıvı kromatografi tandem kütle spektrometrisi (LC-MS/MS) kullanarak yukarıda belirtilen dezavantajların üstesinden gelir. Jasem yöntemi, türevlendirme olmaksızın, seyreltme için basitleştirilmiş numune hazırlama yoluyla 54 organik asidin miktar tayinini sağlar. Jasem, LC-MS/MS ile önemli izomerler için başarılı kromatografik ayırımı sağlayan iki panel sunar.

 • Kit Özellikleri

  Her panel için 12 dk analiz süresi (Toplam analiz süresi 24 dakika-Panel 1&2)

  54 organik asidin türevlendirme olmadan analizi

  Hızlı ve kolay numune hazırlama; “seyrelt ve enjekte et”

  İzomerlerin başarılı kromatografik ayrımı

  Düşük hacimli hasta numunesine uygulanabilirliği
 • Parametreler

 • Numune Türü

  İdrar

Numune Hazırlama


 • Aşama 1
  İdrar örneğini Reaktif-1 kullanarak 5 kat seyreltin
 • Aşama 2
  50 µl seyreltilmiş idrar örneğini bir HPLC vialine aktarın
 • Aşama 3
  Numuneye 25 µl iç standart karışımı ve 425 µl Reaktif-1 ekleyin ve LC-MS/MS sistemine enjekte edin
 • KROMATOGRAF

 • METOT PERFORMANS

  Analit

  LOQ (mg/L) 6460 QQQ

  LOQ (mg/L) Ultivo

  Doğrusallık (R2) 6460 QQQ

  Geri Kazanım % 6460 QQQ

  Tekrarlanabilirlik % CV 6460 QQQ

  Alfa-Ketoglutarik asit

  0,61

  1,65

  0,9979

  118 

  1,74

  2-Metil sitrat

  0,72

  1,22

  0,9969

  95,7

  16,03

  2-OH-3-Metilpentanoik asit

  0,08

  0,12

  0,9986

  104,2

   6,98

  2-OH-Butirik asit

  0,06

  0,28

  0,9987

  120

  4,97

  2-OH-Glutarik asit

  0,37

  0,84

  0,9992

  106,6

  1,97

  2-OH-İzokaproik asit

  0,07

  0,22

  0,9992

  108,4

  5,66

  2-OH-İzovalerik asit

  0,07

  0,06

  0,9976

  90,7

  2,59

  2-OH-Fenilasetik asit

  0,07

  0,06

  0,9994

  105,8

  1,59

  2-Oksoadipik asit

  0,06

  0,89

  0,9983

  111,8

  7,78

  3-Metil -2-oksovalerik asit

  0,13

  1,88

  0,9953

  91,7

  6,13

  3-Metilkrotonilglisin

  0,1

  0,13

  0,9998

  96,9

   2,99

  3-Metilglutakonik asit

  0,05

   0,03

  0,9987

  104,2

  2,8

  3-metilglutarik asit

  0,08 

  0,04

  0,999

  87,1

  3,38

  3-OH-2-Metilbütanoik asit

  0,09

  0,51

  0,9856

  99,4

  13,27

  3-OH-3-Metilglutarik asit

  0,18 

  0,99

  0,9994

  82,5

  1,85

  3-OH-Butirik asit

  0,26

  0,09

  0,9991

  113,5

  8,84

  3-OH-Glutarik asit

  0,05

  0,21

  0,9996

  115

  2,7

  3-OH-İzobutirat

  0,55

  0,45

  0,9994

  94,4

  1,74

  3-OH-İzovalerik asit

  0,11

  0,16

  0,9983

  101,8

  3,24

  3-OH-Pentanoik asit

  0,16

  0,12

  0,9996

  94,14

  6,95

  3-OH-Propanoik asit

  1,49

  2,51

  0,9983

  88,4

  4,55

  3-fenillaktik asit

  0,06

  0,07

  0,999

  115,9

  6,34

  4-Metil-2-oksovalerik asit

  0,15

  1,92

  0,9999

  111,3

  6,46

  4-OH-Fenil laktik asit

  0,08 

  0,08

  0,9968

  77,3

  10,34

  4-OH-Fenilasetik asit

  1,4

   1,67

  0,9997

  110,1

  2,01

  4-OH-Fenilpiruvik asit

  0,39

  2,19

  0,9977

  115,8

  6,03

  adipik asit

  0,08 

   0,14

  0,9993

  100,2

  6,01

  Sitrik asit

  0,39

  1,91

  0,9957

  101,5

  8,85

  etilmalonik asit

  0,05

  0,2

  0,9984

  86,4

  1,98

  Fumarik asit

  0,06 

  0,49

  0,999

  75,9

  10,75

  glutakonik asit

  0,2

  0,5

  0,9992

  101,8

  11,58

  glutarik asit

  0,23

  0,51

  0,9999

  93,6

  2,45

  Glikolik asit

  0,72

  5,51

  0,9977

  101,6

  11,9

  heksanoilglisin

  0,09

  0,09

  0,9985

  116,5

  3,08

  homogentisik asit

  0,04

  0,02

  0,9993

  78,7

  3,19

  Laktik asit

  3,54

  3,32

  0,9997

  106,4

  10,8

  Malik asit

  0,06

  0,18

  0,9952

  115

  4,04

  malonik asit

  0,07

  0,36

  0,9996

  115

  6,15

  metilmalonik asit

  0,34

  0,41

  0,9998

  87,6

  3,27

  N-(3-fenil propiyonil)glisin

  0,05

  0,07

  0,9984

  106,4

  2,03

  N-Asetilaspartik asit

  0,1

  0,1

  0,9994

  119

  5,89

  N-asetiltirozin

  0,13

  0,06

  0,9995

  86,3

  6,03

  N-izovalerilglisin

  0,07

  0,11

  0,9997

  96

  2,61

  orotik asit

  0,04 

  0,82

  0,9991

  73,1

  2,36

  oksoprolin

  0,05

  0,07

  0,9984

  79,5

   3,72

  fenilpiruvik asit

  0,1

  0,09

  0,9995

  98,3

  6,3

  propionilglisin

  0,18

  0,15

  0,9995

  100,3

  3,51

  piruvik asit

  0,22

  4,98

  0,9965

  119

  17,09

  sebasik asit

  0,07

  0,12

  0,9998

  94,5

  2,4

  suberik asit

  0,08

  0,11

  0,9993

  94,9

  1,99

  suberilglisin

  0,13

  0,09

  0,9998

  111,8

  3,14

  süksinik asit

  0,1

  0,11

  0,9996

  92,9 

  3,25

  Süksinilaseton

  0,05

  0,06

  0,9999

  102,9

  4,24

  tiglilglisin

  0,05

  0,16

  0,9999

  93,5

  4,74

 • Alfa-Ketoglutarik asit, 2-Metil sitrat, 2-OH-3-Metilpentanoik asit, 2-OH-Butirik asit, 2-OH-Glutarik asit, 2-OH-İzokaproik asit, 2-OH-İzovalerik asit, 2-OH-Fenilasetik asit, 2-Oksoadipik asit, 3-Metil -2-oksovalerik asit, 3-Metilkrotonilglisin, 3-Metilglutakonik asit, 3-metilglutarik asit, 3-OH-2-Metilbütanoik asit, 3-OH-3-Metilglutarik asit, 3-OH-Butirik asit, 3-OH-Glutarik asit, 3-OH-İzobutirat, 3-OH-İzovalerik asit, 3-OH-Pentanoik asit, 3-OH-Propanoik asit, 3-Fenillaktik asit, 4-Metil-2-oksovalerik asit, 4-OH-Fenil Laktik asit, 4-OH-Fenilasetik asit, 4-OH-Fenilpiruvik asit, Adipik asit, Sitrik asit, Etilmalonik asit, Fumarik asit, Glutakonik asit, Glutarik asit, Glikolik asit, Heksanoilglisin, Homogentisik asit, Laktik asit, Malik asit, Malonik asit, Metilmalonik asit, N-(3-fenil propiyonil)glisin, N-Asetilaspartik asit, N-asetiltirozin, N-izovalerilglisin, Orotik asit, Oksoprolin, Fenilpiruvik asit, Propionilglisin, Piruvik asit, Sebasik asit, Suberik asit, Suberilglisin, süksinik asit, Süksinilaseton ve Tiglilglisin
Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.