Skip to main content
Kantitatif Amino Asit

Kantitatif Amino Asit LC-MS/MS Analiz Kiti

Son yıllarda artan metabolomik çalışmalar, potansiyel hastalık tanı belirteçlerini keşfetmede ve vücut sıvılarındaki belirli metabolit seviyelerindeki dalgalanmaları gözlemlemede önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu yeni metodolojilerin uygulanmasıyla amino asitler gibi hastalıklarla ilişkili çeşitli metabolitlerin, tanısal biyobelirteç adayları olarak tanımlanması sağlanabilmektedir. Amino asitlerin metabolik düzenlemelerdeki (protein sentezi, nörotransmisyon, hormon salgılanması ve bağışıklık) hayati rolleri nedeniyle, metabolik durumun anlık görüntüsünü alırken önemli hedefler haline gelmiştir. Bu nedenle, dolaşımdaki amino asit profili değişikliklerinin güvenilir analiz yöntemi kullanılarak aydınlatılması sadece metabolik hastalıklarda değil, otizm, prostat kanseri, Huntington hastalığı, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, obezite, tip 2 diyabet, karaciğer sirozu, majör depresif bozukluk ve kardiyovasküler hastalık gibi bazı rahatsızlıklarda da ışık tutabilir.

 • Kit Özellikleri

  Türevlendirme yapılmaksızın 43 amino asitin kantitatif sonucu için toplam analiz süresi 7,5 dk. MSUD (Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı) için 11 dk’lık ekstra enjeksiyon ile allo-İzolösin belirlenmesi gerekir (Lösin/İzolösin/allo-İzolösin)

  Tüm amino asitler için tek numune hazırlığı-her iki yöntem için tek bir HPLC viali

  Örnek hazırlamada sadece birkaç pipetleme işlemi; plazma/serum “protein çöktür ve enjekte et”, idrar için “seyrelt ve enjekte et”

  Klinik olarak önemli amino asitlerin kendi izotop etiketli iç standartlarının kullanımı

  Düşük hacimli hasta numunesine uygulanabilirliği

  10000 enjeksiyona kadar HPLC kolonunun kullanım ömrü
 • Parametreler

  1-Metilhistidin, 2-Aminoadipik asit, 2-Aminobütirik asit, 3-Aminoizobütirik asit, 3-Metilhistidin, 4-Aminobütirik asit, 5-hidroksilizin, Alanin, Allo-izolösin, Anserin, Arjinin, Arjininosüksinik asit, Asparajin, Aspartik asit, Beta-Alanin, Karnozin, Sitrülin, Sistatiyonin, Sistin, Etanolamin, Glutamik asit, Glutamin, Glisin, Histidin, Homositrülin, Homosistin, İzolösin, Lösin, Lizin, Metiyonin, Norvalin, Ornitin, O-Fosforiletanolamin, O-Fosfoserin, Fenilalanin, Prolin, Sarkozin, Serin, Taurin, Treonin, Trans-4-hidroksiprolin, Triptofan, Tirozin ve Valin.
 • Numune Türü

  Serum/Plazma, İdrar

Numune Hazırlama

Plazma/Serum

 • Aşama 1
  Bir cam tüpe 50 μL serum/plazma hasta numunesi/kalibratör/kontrol pipetleyin
 • Aşama 2
  50 μL iç standart solüsyonu ekleyin ve 5 s vorteksleyin
 • Aşama 3
  700 μL Reaktif-1 ekleyin, 5 s vorteksleyin, ardından 4000 rpm’de 5 dk santrifüjleyin
 • Aşama 4
  Süpernatantı HPLC vialine aktarın ve sisteme enjekte edin

Numune Hazırlama

İdrar

 • Aşama 1
  Bir cam tüpe 100 μL idrar örneğini pipetleyin ve 900 μL HPLC kalite su ile seyreltin
 • Aşama 2
  Diğer bir cam tüpe 50 μL seyreltilmiş idrar örneğini pipetleyin
 • Aşama 3
  50 μL iç standart solüsyonu ekleyin ve 5 s vorteksleyin
 • Aşama 4
  700 μL Reaktif-1 ekleyin, 5 s vorteksleyin, ardından 4000 rpm’de 5 dk santrifüjleyin
 • Aşama 5
  Süpernatantı HPLC vialine aktarın ve sisteme enjekte edin
 • KROMATOGRAF

 • METOT PERFORMANS

  Analit

  LOQ (μmol/L) 6460 QQQ

  Doğruluk % 6460 QQQ

  Tekrarlanabilirlik % CV 6460 QQQ

  Doğrusallık (R2) 6460 QQQ

  1-Metilhistidin

  0,2

  85,3

  2,94

  0,9996

  2-Aminoadipik asit

  0,83

  93,67

  2,37

  0,9992

  2-Aminobütirik asit

  0,22

  93,67

  4,12

  0,9998

  3-Aminoizobütirik asit

  0,15

  98,93

  7,55

  0,9995

  3-Metilhistidin

  0,3

  99,87

  4,19

  0,9992

  4-Aminobütirik asit

  0,07

  102,62

  5,41

  0,9994

  5-hidroksilizin

  0,3

  102,78

  1,54

  0,9988

  Alanin

  6,82

  105,04

  4,19

  0,9988

  Allo-izolösin

  0,22

  98,3

  1,65

  0,9998

  Anserin

  0,21

  106,86

  4,13

  0,9998

  Arjinin

  0,15

  103,88

  3,98

  0,9998

  Arjininosüksinik asit

  0,62

  93,04

  2,97

  0,9981

  Asparajin

  0,46

  86,17

  3,09

  0,9997

  Aspartik asit

  1,06

  91,19

  3,44

  0,9956

  Beta-Alanin

  1,0

  91,84

  9,11

  0,999

  Karnozin

  0,12

  96,08

  3,97

  0,9984

  Sitrülin

  0,51

  82,47

  3,44

  0,9977

  Sistatiyonin

  0,25

  104,65

  4,75

  0,9997

  Sistin

  0,97 

  95,82

  4,63

  0,9998

  Etanolamin

  0,56

  104,25

  5,67

  0,9944

  Glutamik asit

  0,24

  97,88

  6,1

  0,999

  Glutamin

  0,32

  98,03

  3,37

  0,9999

  Glisin

  9,03 

  95,82

  1,93

  0,9984

  Histidin

  2,43

  107

  1,12

  0,9999

  Homositrülin

  0,89

  104,4

  3,71

  0,9993

  Homosistin

  0,31

  102,82

  4,8

  0,999

  İzolösin

  0,22 

  110,92

  1,39

  0,9991

  Lösin

  0,2

  92,22

  4,85

  0,9997

  Lizin

  0,09 

  113,46

  5,12

  0,9988

  Metiyonin

  0,41

  87,42

  1,88

  0,9999

  Norvalin

  0,15

  93,51

  4,94

  0,9988

  Ornitin

  1,39

  93,34

  3,54

  0,9996

  O-Fosforiletanolamin

  2,56

  87

  4,28

  0,9976

  O-Fosfoserin

  0,12

  83,96

  4,49

  0,9969

  Fenilalanin

  0,73

  108,04

  3,05

  0,997

  Prolin

  0,67

  99,84

  3,3

  0,9998

  Sarkozin

  4,38 

  110,03

  2,25

  0,9964

  Serin

  0,89 

  99,26

  4,58

  0,997

  Taurin

  5,47 

  85,09

  5,28

  0,9956

  Treonin

  0,72

  95,03

  3,27

  0,9999

  Trans-4-hidroksiprolin

  0,28

  87,8

  1,9

  0,9914

  Triptofan

  0,23

  109,81

  3,21

  0,9998

  Tirozin

  3,34 

  101,19

  3,45

  0,9991

  Valin

  5,11

  98,65

  6,08

  0,9986

Kütle Spektrometrisi ile Kromatografi Birlikteliğinin Klinik Tanıya Taşınması
Ürünler
İletişim

İletişime geçmek için iletişim formunu doldurun. Bize mail info@jasem.com.tr veya +902165720200 telefon numarasından iletişime geçiniz.